Ny School Manager

Detta innebär att Jesper kommer att sköta mycket av klubbadministrationen och vara kontaktperson.

August Wallén kommer fortsätta att vara huvudinstruktör.