Schema-VT04

Tiderna From 3 Februari blir enligt nedan.

Nybörjare tränar följande dagar:

Tisdagar 17:00 – 18:30

Fredagar 17:00 – 18:00

Fortsättningsgruppen tränar följande dagar:

Måndagar 20:30 – 22:00

Tisdagar 20:00 – 21:30

Fredagar 19:30 – 21:00

Tävlingsgruppen tränar följande dagar:

Måndagar 19:00 – 20:30

Tisdagar 18:30 – 20:00

Fredagar 18:00 – 19:30

Lördagar 14:30 – 16:00 öppet fys pass för alla