Vale Tudo träning

Denna träning är endast öppen för de i den avancerade gruppen.

Den som tänker delta i träningen bör kontrollera med de som tränar Vale Tudo så att träning hålls, det kan vara uppehåll på grund av tävling eller annat.

Träningen kommer att vara av friare karaktär och syfta till att hjälpa de som skall tävla i Vale Tudo.