Samling December Bash

Detta gäller alla funktionärer och tävlande som inte har titelmatch.

Kom i tid!