Vårterminstart Barn & Ungdomsträning

Terminstart måndagen den 26 januari-2015

Träning måndagar och onsdagar 16.30-17:30 i D-hallen.