Vårterminens sista träningsdag

Den 3e juni är sista dagen för vårteminen.