Terminsstart fortsättare

Terminen startar för alla icke nybörjare enligt schema.

Publicerad: