SW Shark Tank – uppstart av höstens sw pass!

Läs mer på hemsidan

http://www.gladiusmma.com/nyheter/2015-06-28/gladius-mma-satsar-pa-submission-wrestling