Storstäd av lokalen

På onsdag den 6 augusti storstädar vi lokalen från klockan 17:00. Det tar max två timmar, troligen avsevärt kortare. Alla är välkomna!