Shooters MMA Course

Instruktörskurs där Lupus MMA utbildar nya och vidareutvecklar befintliga instruktörer.