Juluppehåll

Vi har uppehåll från den normala schemalagda träningen.

Dock finns det träning enligt följande

Kvällsträning 18.00-19.30, dörren öppnar 17.45 (notera att dörren låses strax efter 18.00)
Tisdag 15/12
Torsdag 17/12
Söndag 20/12
Tisdag 22/12
Söndag 27/12
Tisdag 29/12
Söndag 3/1
Tisdag 5/1
Torsdag 7/1

Förmiddagar 9.00-11.00, dörren öppnar 08.45 (notera att dörren låses strax efter 09.00)
15-18/12, 20-23/12, 25-31/12, 2-5/1, 7-10/1

Samtliga pass är fripass. Alla som deltar ansvarar för att hålla både lokalen och centret i ordning. Det är en förutsättning för att vi skall kunna genomföra detta