Instruktörskonferens

Hela FMTs instruktörsstab samlas på Arken för att under två dagar planera inför 2015.