FMT Tjejsparring VT-16

Vårterminens första tjejsparring på FMT äger rum lördag 12 mars och är riktat till tjejer i FC och avancerad-grupperna. Är du fortsättare krävs särskilt godkännande av din instruktör för att kunna delta.

Clara Engstrand kommer hålla i detta pass som har fokus på sparring och som kommer bestå av en del drillar men naturligtvis också mycket fri sparring. Syftet med passet är att lära känna andra tjejer på klubben men också erbjuda möjligheten att få ett sparringutbyte med andra tjejer på en hög nivå.

Passet är naturligtvis gratis för alla medlemmar men för att kunna planera är det viktigt att vi vet hur många som kommer, tacka därför gärna ja till Facebook evenemanget så snart du vet om du kan! Och bjud gärna in medlemmar från era grupper!