Domarutbildning – Muaythai

Lördagen den 7 maj kommer det att hållas domarutbildning på Fighter Centre i FMTs och SMTFs regi. Utbildningen är öppen för alla som är medlemmar i en klubb ansluten till SMTF. Alltså är även medlemmar från andra klubbar välkomna att delta.

Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete. Kursen består av en filmvisning på ca. 30min. Därefter går vi igenom SMTF regelverket vad gäller tävlingsmomentet samt praktik för hur man agerar som ringdomare.

Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format. Utbildningen tar ca 3,5-4h.

Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan deltaga men ju mer erfarenhet av muaythai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Lokal: Fighter Centre Göteborg
Datum: 2011-05-07
Tid: 12.00 till 16.00
Pris: 400 kr per deltagare. Fakureras. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa+ kost+ev logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.

Anmälan görs till: events@fightermuaythai.com
Senast den 2011-05-04

Publicerad: