5 tävlande på XFC Xtreme Fighting Championship *uppdaterad*

I vale tudo kommer Besam Josef, Frank E Barman, Jesper de Neergard och Long-John Lundblom tävla.

Anton Mattsson hade tidigare en shootfightingmatch men det är nu uppdaterat till en vale tudo match det med!

Lycka till och No Rest For The Wicked önskar webbredaktionen.