8 tävlande på Shoot Challenge 2

Gladius tävlande är denna gång i hela spekret, från de som debuterar till de som gick match förra helgen.