Resultat Fighter Extreme 5

Redaktionen har kommit över några bilder vår arrangören Kaishos hemsida.