Shooters MMA Sparring Camp

Campet är avsett för Shooters pro och semi-pro. Från Lupus deltar ett knappt tiotal fighters.Detta innebär att Lupus vanliga lördagsträning utgår.

Publicerad: