Varför görs dragningar även under sommaruppehållet?

Om man betalar med autogiro så är terminsavgifterna utslagna på hela året, dvs ett mindre belopp dras varje månad hela året (11 dragningar). Alternativet hade varit att ett högre belopp hade dragits färre gånger (10 dragningar). Det hade lett till avsevärt mycket större (och därmed kostsammare/dyrare) administration samt att det hade varit omständligare för den enskilde medlemmen när det ibland dras ett större belopp och ibland inget alls.

Publicerad: