När bör jag som nybörjare köpa utrustning?

Instruktörerna i respektive sport informerar när inköp av utrustning bör göras. Detta brukar generellt ske cirka två-tre veckor in på terminen.  Har du frågor kring vad du behöver för utrustning – vänd dig till dina instruktörer.

Publicerad: