Hur avslutar jag mitt autogiroavtal?

För att ett autogiro skall avslutas måste Fighter Centre ha skriftligt underlag. Säg upp ditt avtal via mail till: autogiro@fightercentre.com. Obs! Det är betalaren som skall säga upp avtalet och ange vilken tjänst det avser, sitt namn, personnummer samt eventuell tränandes namn och personnummer.

Observera att det är sex (6) månaders bindningstid och två (2) månaders uppsägningstid enligt avtal. För uppsägningar som kommer till oss senast den 24:e dagen i månaden, räknar vi med innevarande månadens debitering i uppsägningstiden. För uppsägningar som tas emot efter den 24:e dagen i månaden, tillämpar vi uppsägningstiden från och med debiteringen nästkommande månad.

Publicerad: