Kan jag frysa mitt autogiro?

Enligt autogiroavtalet gäller följande vid frysning; Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap under en…