Lena Olsson ny ordförande för Svenska Muay Thai Förbundets Tävlingsråd

Lena Olsson tränar på Fighter Muay Thai och sitter som vice ordförande och sekreterare i FMTs styrelse. Nu har hon fått uppdraget att leda Svenska Muay Thai Förbundets Tävlingsråd.