Fighter Centre AB grundades år 2000. Bolaget består av VD August Wallén.

Våra samarbetspartners är Fastighetsskötare Veterankraft samt Spartan Redovisningsbyrå för administration och bokföring.

Vår Vision och Mission kan man läsa om här.