Fighter Centre Sverige AB

Eftersom fastighetsägaren inte var intresserad av att teckna hyresavtal med en idrottsförening grundades Fighter Centre Sverige AB (556586-0797) år 2000 inför starten av centret.

Fighter Centre Sverige AB står alltså för lokalen. Dessutom är bolaget avtalspart med underleverantörer som städfirma och fastighetsskötare, anställer receptionspersonalen samt ombesörjer marknadsföring.

Det är föreningen Fighter Centre IF som bedriver all träning, hanterar instruktörer, organiserar medlemmarna (alla som tränar på Fighter Centre är medlemmar i föreningen), hanterar tävlingsverksamheten med mera.