Fighter Centre Sverige AB (556586-0797) grundades år 2000 inför starten av Fighter Centre, eftersom fastighetsägaren inte var intresserad av att teckna hyresavtal med en idrottsförening.

Fighter Centre Sverige AB står alltså för lokalen. Dessutom är bolaget avtalspart med underleverantörer som städfirma och fastighetsskötare, anställer receptionspersonalen samt ombesörjer marknadsföring.

Det är föreningen Fighter Centre IF som bedriver all träning, hanterar instruktörer, organiserar medlemmarna (alla som tränar på Fighter Centre är medlemmar i föreningen), hanterar tävlingsverksamheten med mera.