Regler för tävlande

Om du är intresserad av att tävla så prata med Niklas Enander på träningen så hjälper han dig!