Om Fighter Muay Thai

Om Fighter Muay Thai

Thaiboxningen på Fighter Centre startade hösten 2001. Sedan dess har verksamheten utvecklats och Fighter Muay Thai är nu en av Sveriges största thaiboxningsklubbar. Föreningen är ansluten till såväl Svenska Thaiboxningsförbundet som Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Fighter Muay Thai är till för alla. Vi sysslar med gruppträning där man kan träna för att det är kul, för motionens skull eller för att satsa hårdare mot att tävla i thaiboxning. Föreningen arrangerar FMT Open, en öppen nybörjartävling, två gånger per år.

Fighter Muay Thai arrangerar regelbundet seminarier med topp-utövare för föreningens avancerade och fortsättar medlemmar. Bland annat har Jörgen Kruth, Thomas Rasmussen och Richard Nordstrand hållit mycket uppskattade seminarier.

Under hösten 2005 startades dag-klasser i thaiboxning två gånger i veckan samt renodlad boxningsträning en gång i veckan. Sommaren 2006 byggdes en ny hall på Fighter Centre och Fighter Muay Thai fick en egen lokal.

Allmän information för nybörjare

Provträning – Det går bra att provträna gratis en gång. Observera att antal platser är begränsat. I vissa grupper är det väldigt många anmälda och alla kommer inte att få plats. Kvaliteten på träningen blir lidande med för många tränande så vi sätter stopp innan det blir för trångt. De som kommer först får provträna.

Avgift – Avgiften är 1.995 kr per termin. De som betalar först får plats i gruppen. Ta därför med er medlemsavgiften så snabbt som möjligt, gärna första passet. Du kan också betala med autogiro. För fortsättare och uppåt gäller autogiro på 299 kr/månad för gruppträning under terminerna (jan-jun + aug-dec) eller 338 kr/månad för gruppträning under terminerna samt sommarträning (jun-jul).

Frysning av kort – Vi kan frysa kort (dvs man kan tillgodoräkna sig kvarvarande månader nästa termin) om man inte kan träna under en längre tid pga skada, sjukdom, studier eller liknande (avgiften återbetalas alltså inte).

Försäkring – Alla medlemmar är försäkrade under träning då Fighter Muay Thai är medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Försäkringen ingår i medlemsavgiften.

Utrustning – I början behövs ingen speciel utrustning. T-shirt och vanliga träningsbyxor går bra. Efter en tids träning är det dags att skaffa boxhandskar och tand-skydd. All utrustning finns att köpa på centret. Men som sagt, i början behövs ingen särskild utrustning.

Barn & Ungdomsträning

Vi har även barn & ungdomsträning (10-14 år) där vi under kontrollerade former lär ut grunderna i thaiboxning. Träningen är lekfull där rörelse, balans och kondition blandas med styrkeövningar.

Träningen börjar alltid med uppvärmning och kan sedan innehålla teknikträning, skuggboxning, slag och sparkar på mittsar samt träning på boxningsäck. Om du är intresserad av vår Barn & Ungdomsträning för ditt barn så gör en intresseanmälan så kommer du att få mer information. Avgiften för träningen i Barn & Ungdomsgruppen är 1200 kr.

Vid skada

Alla som är engagerade i Svenska Muaythaiförbundet skyddas av en förmånlig försäkring genom SB&K.

Skyddet gäller alla medlemmar som tränar och tävlar i Sverige samt tränare. Skyddet gäller för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

• Om du skadats ringer du till Folksams skadeanmälningstelefon på 0771-960 960 och berättar vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.
• Försäkringen täcker alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.
• För frysning av träningskort: skicka in kopia på läkarintyg till FMT