Klubbregler

ALLMÄNT

 • Gör alltid ditt bästa för idrotten, dina kamrater i gruppen och klubben. Kom också ihåg att målet med idrott ytterst är att ha kul, utvecklas och att må bra!
 • Respektera idrotten och såväl träna som tävla i enlighet med idrottens regler. Identifiera och värna om idrottens ideal och värderingar.
 • Acceptera styrelsens beslut. Främja en öppen dialog och svara på relevanta frågor som ställs av såväl styrelse som klubbkamrater. Gör alltid ditt bästa för att samarbeta med klubben, styrelse, dina coacher och dina klubbkamrater.
 • Gör ditt bästa för att bidra till att hela klubben och dess medlemmar skall få ta del och dra nytta av din utveckling.

 

GRUPPEN

 • Presentera dig för gruppen och lär känna alla. Hjälp nya medlemmar tillrätta och få dem att känna sig välkomna.
 • Som en del av en grupp är det viktigt att förstå att alla i gruppen är viktiga och att alla skall träna med, stötta och coacha alla i gruppen. Gruppkänsla kopplas till klubben och till dem som tillhör gruppen, inte till personliga relationer.
 • Gruppen är som en familj. Respektera dina kamrater. Behandla alla som du själv vill bli behandlad. Behandla aldrig en klubbkamrat illa eller ojämlikt. Hjälp varandra i arbetet mot utveckling såväl tekniskt som i sportslighet.
 • Visa tydlig samhörighet med hela gruppen och att du vill alla i gruppens bästa. inkludera alla, exkludera aldrig någon.

 

TRÄNING

 • Försök att ha en så hög och regelbunden närvaro som möjligt. Desto mer man har att jobba på, desto mer hjälp behöver man och desto viktigare är det att man håller hög närvaro för att så snabbt som möjligt överbrygga kunskapsgapet och kunna börja tillföra till andra.
 • Träna med kontroll. Förlora inte humöret och försök inte stila, i synnerhet inte på andras bekostnad. Kom alltid ihåg att du har en skyldighet att ta hand om dina klubbkamrater. Träna hårt men schysst, försök aldrig att skada på träning. Hjälp till att skapa en säkert och trivsam träningsmiljö.
 • Tacka dina coacher och klubbkamrater i slutet av varje träning. Du får också gärna både tacka och ge konstruktiv och genomtänkt feedback till dina kamrater i gruppen.

 

TÄVLING

 • Såväl vinst som förlust är en del av idrotten; Vinn med ödmjukhet, förlora med värdighet.
 • Var alltid sportslig. Applådera alla goda prestationer oavsett om de utförs av ditt eget team eller motståndarna.
 • Du representerar klubben och dess medlemmar. Att använda tex klubb t-shirt vid match (förutom när man representerar landslaget) är en självklarhet, liksom att tacka såväl sina träningskamrater och coacher som klubben och dess medlemmar efter match.

JÄMSTÄLLDHET – ÖPPEN MÅNGFALD

 • Klubben sätter stort värde på att människor med olika bakgrund kan träna tillsammans utan gränser.
 • Träningen skall generellt sett vara könsneutral vilket innebär att män och kvinnor tränar tillsammans. Den könsintegrerade träningen ska vara jämställd, där hänsyn visas gentemot varje deltagares förutsättningar och behov.
 • Sexuell läggning ska självklart inte ha någon inverkan på träningen och dess utformning, varken så att den förutsätts vara av viss art eller att jargong och annat på träning förmedlar en nedsättande attityd till viss sexuell läggning.
 • Träning har alla förutsättningar att följsamt kunna anpassas efter eventuella funktionsnedsättningar, så att medlemmar kan deltaga med fullgott utbyte oavsett deras förutsättningar.
 • Klubbens medlemmar är en rik representation av många etniska grupper, från nybörjare till de mest erfarna och framgångsrika utövarna. Denna spännvidd är en av de största tillgångarna i klubbens verksamhet. Människor med mångskiftande bakgrund träffas, tränar tillsammans och skapar vänskapsband. Detta är så välgörande för såväl medlemmarna själva som samhället i stort att inga hinder ska accepteras för denna process.
 • Religion har inte någon inverkan på träningen eftersom inte träningen har eget religiöst innehåll. Istället är det en stor tillgång att här kan alla tillsammans deltaga likvärdigt, oavsett deras religion eller trosuppfattning.