Vid skada

För idrotter anslutna till SB&K är Svedea aktuellt försäkringsbolag. Gör skadeanmälan här.