Regler för tävlande

1. För att kunna tävla i kickboxning måste man ha ett så kallat tävlingskort. Det ansöker man om här.

2. Innan du anmäler dig så skall din instruktör godkänna dig för match. Prata alltså med din instruktör först.

3. Anmäl dig genom att kontakta Anna Johansson via messenger.