Vid skada

Vid eventuella skada i samband med boxningsträning eller tävling skall den drabbade (eller i förekommande fall målsman) göra en anmälan om inträffat olycksfall till Folksam.

Ange föreningens kundnummer (PJB-81945-8) och/eller försäkringsnummer (KF-1158023-109).