Kamerabevakning

För din och vår personals säkerhet så använder vi oss av kamerabevakning.

Vi har för närvarande två kameror monterade i våra lokaler.

Kamera 1

Finns i anslutning till entré och spelar in rörlig bild utan ljud och lagrar detta i 7 dagar, därefter raderas informationen automatiskt.

Kamera 2

Finns i anslutande gym och spelar ej in rörlig bild eller ljud. Används vid behov för kontroll av personer i lokalen t.ex. vid larm.

För frågor gällande GDPR eller vår kamerabevakning hänvisar vi till info@fightercentre.com