Upcoming Fighters 21

Thaiboxningstävling på Kongsholmcenter i Albertslund (nära Köpenhamn) i Danmark.