Terminsstart VT 07 Fortsättare

Från måndagen den 8:e januari startar terminen för alla fortsättare på Gladius MMA. Med fortsättare menas du som tränade hos oss under höstterminen.

Exakt vilke dag och tid du börjar beror på vilken grupp du tillhör, se schema.