Terminsavslut

På grund av att vi hade restriktioner i början av terminen har vi beslutat att åter förlänga terminen som kompensation. Terminens sista pass blir därför på söndag den 3 juli. Fram till dess är det alltså ordinarie schema som gäller (även om grupper kan slås ihop om det blir för få tränande).