SSL07 – Umeå Martial Arts Festival

Gala i serien Swedish Shootfighting League 2007.

Plats: Umeå

Datumet är preliminärt