Shooters MMA Course

Instruktörskurs för Gladius instruktörer och eligruppsmedlemmar i MMA.