Mittsläger för tävlingsgruppen

Obligatoriskt mitts-läger med August Wallén för alla elitsatsande. Schema:

10:00-12:00 och 14:00-16:00 lördag samt 10:00-12:00 söndag.