Höstterminen börjar

Den 13 augusti byter vi till ny termin i medlemsregistret. Detta betyder att man därefter inte kan logga in på medlemssidorna etc förrän man betalt medlemsavgift. Medlemsavgiften skall betalas första träningspasset antingen kontant på plats eller via bank-giro 5894-4000. Avgiften för höstterminen blir 1600 kr, varav träningsavgiften är 1500 kr och medlemsavgiften 100 kr. Medlemsavgiften har vi infört för att bekosta avgifter till thaiboxnigsförbundet och budoförbundet (där ingår försäkring). Avgifterna på centret har varit oförändrade från starten 2000.