Hösttermin börjar

Denna dag börjar höstterminen för alla fortsättaregrupper