FMT Match-sparring

Vi samlas och sparras under matchlika förhållanden med skydd, ronder etc. Obs ej tävling.

Vi kör igång 12:00. Yoav kommer att vara på plats från 11:00.