Medlemsvillkor

De uppgifter som du lämnar till Fighter Centre genom vår hemsida sparas i vår databas. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagen, PuL (1998:204).

Uppgifterna används endast för att kunna administrera de tjänster som du har valt. Uppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen.
Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part.

Om du blir medlem i någon av föreningarna på Fighter Centre sparas dina uppgifter i föreningens medlemsregister.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter avseende dig som finns registrerade i Fighter Centres databas. Du kan i så fall kontakta info@fightercentre.com

Dessa villkor kan komma att justeras vid behov.