Besam Yousef

Jag vill ge tillbaka vad jag fick när jag var ung och nybörjare. Passionen i instruerandet är att se hur eleverna både utvecklas och lyckas på mattan och i tävlingssammanhang.

Fighter Centre betyder väldigt mycket för mig och har nog format mig till den person jag är idag eftersom jag har varit här sen jag var 18 år.