Elsparkcykelparkering

Nu finns det plats för två elsparkcyklar på skozonen innanför ingången till Fighter Centre.

Man kan låsa fast sin elsparkcykel, så ta med lås. Notera att elsparkcyklar (och liknande) inte får tas med förbi skozonen in på centret, eftersom det blir smutsigt, blött och grusigt (och folk kan snubbla på dem). Använd nämnda parkering och är den full så finns det möjlighet att låsa fast sin elspark vid cykelstället utanför centret.