Stenungsund BJJ Open

Tävlande från Gladius är hela 18 stycken fördelade så här:

LILA

-88,3 kg, adult, herrar

Martin Janson

Öppen, herrar

Martin Janson

BLÃ…

-64 kg, adult, damar

Ingrid Ekenberg

Öppen, damer

Ingrid Ekenberg

-64 kg, adult, herrar

Karl Norlander

-70 kg, adult, herrar

Moheb Nayeri

-76 kg, adult, herrar

Martin Hedenbergh

-82,3 kg, adult, herrar

Richard Johansson

Kalle Nilson

Öppen herrar

Moheb Nayeri

Martin Hedenbergh

Richard Johansson

Kalle Nilson

VIT

+69 kg, damer, adult

Rebecca Lindqvist

Damer, öppen

Rebecca Lindqvist

-70 kg, herrar, adult

Niklas Öhlander

-82,3 kg, herrar, adult

Christian Karlsson

Max Hederström

-88,3 kg, herrar, adult

Long-John Lundblom

Johan Adolfsson

-94,3 kg, herrar, adult

Peter Rydjer

Andreas Egneus

-100,5 kg, herrar, adult

Alex Runge

Öppen herrar, adult

Peter Rydjer

Christian Karlsson

Alex Runge

Johan Adolfsson

Andreas Egneus

Max Hederström

-88,3 kg, herrar, master

Ference Cibri

Öppen herrar, master

Ference Cibri