FMT Match-sparring

Fem gångern under våren 2007 kommer vi att arrangera match-sparring för Fighter Muay Thais medlemmar. Vi samlas, riggar ringen och sparras under matchlika förhållanden med skydd, ronder etc. Obs ej tävling. Datumen kan komma att ändras.