Boxningsläger 18-19 mars

Helgen 18-19 mars så arrangerar vi tillsammans med kickboxningen ett boxningsläger med vår boxningsinstruktör Stig Ström.

Stig är en mycket meriterad instruktör och har tränat ett flertal svenska mästare. Så för alla som inte har möjligheten att träna på torsdagar ta tillfället i akt att ta del av Stigs kunskaper.