Hur tävlar man i kickboxning?

Reglerna i kickboxning liknar de som finns i vanlig boxning. Man får träffa på kroppens och huvudets framsida med foten eller med handen. Man får bara träffa ovanför midjan. Matcherna pågår i 3×2 minuter med en minuts rondvila. Man har samma skydd som i amatörboxning, med den skillnaden att man naturligtvis också har skydd på foten och på skenbenet. I Sverige kan man tävla i Full Contact eller i Light Contact och i Junior kickboxning (som även är lightcontact). Uppskattningsvis mellan 5 och 10 % av de som tränar kickboxning i Sverige tävlar i kickboxning. Detta innebär att föreningarnas verksamhet i huvudsak är inriktad mot människor som tränar men inte tävlar. Det stora flertalet av de som tävlar i Sverige tävlar i Light Contact.

Vad är kickboxning Light Contact?

Light Contact reglerna skiljer sig från Full Contact reglerna, genom att man inte får träffa med kraft i Light Contact och varje teknik måste vara kontrollerad. Varje år anordnas SM i Light Contact.

Vad är Junior kickboxning?

Junior kickboxning har uppkommit för att yngre utövare skall kunna tävla med särskild hänsyn till att de är barn. Hänsyn tas till deras fysiska förutsättningar bland annat genom att slag och sparkar mot huvudet inte är tillåtna. Hänsyn till mental mognad tas bland annat genom att det finns särskilda krav för hur motståndare utses. Den som har fyllt 10 år eller mer får tävla i JK.

Regler:

ReglerFC2005.doc

ReglerLightContact.doc

ReglerJuniorK.doc

Källa: www.kickboxningsverige.nu