RM 2005 – Uddevalla

Riksmästerskapet 2005 i ITF Taekwon-Do kommer att arrangeras lördagen den 12 november i Agnebergshallen, Uddevalla. Tävlingen kommer att starta kl. 09.00. Tävlingshallen öppnar kl. 8.00.

Divisioner och klasser

Enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF sektions gällande regler angående deltagande i riksmästerskapet kommer följande divisioner och klasser att tillämpas:

Damer

Lägsta tillåtna grad för deltagande är: 6 Kup. Högsta tillåtna grad för deltagande är: 6 Dan

Viktklasser i sparring: -52 kg, -58 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

Herrar

Lägsta tillåtna grad för deltagande är: 4 Kup. Högsta tillåtna grad för deltagande är: 6 Dan

Viktklasser i sparring: -54 kg, -63 kg, -71 kg, -80 kg, +80 kg

Obs! Lägsta ålder för deltagande i sparring och krosstekniker är 15 år. I mönster samt speciella tekniker kommer inte någon åldersgräns att tillämpas.

Obs! Samtliga tävlande måste vara graderade av en officiell ITF instruktör samt vara medlemmar i en STF ansluten klubb. I vissa fall kan begäran av kopia på senaste certifikat krävas.

Sparring(lägsta ålder 15 år)

Kvalmatcherna i sparring kommer avgöras enligt följande:

3-5 tävlande – Polsystem (1 pol), 1 rond x 2 min

6-10 tävlande – Polsystem (2 poler), 1 rond x 2 min

Fler än 10 tävlande – Pyramidsystem, 2 ronder x 1,5 min

Samtliga finaler i sparring kommer genomföras på en ring efter det att alla kvalmatcher är genomförda. Finalmatcherna kommer att avgöras i 2 ronder på vardera 2 minuter.

Mönster (ingen åldersgräns)

Kvalmatcherna i mönster kommer avgöras enligt följande:

3-5 tävlande – Polsystem (1 pol)

6-10 tävlande – Polsystem (2 poler)

Fler än 10 tävlande – Pyramidsystem

Damer

6 Kup -1 Kup – upp till Choong Moo Tul

1 Dan – upp till Ge Baek Tul

2 Dan – upp till Juche Tul

3 Dan – upp till Choi Yong Tul

4 Dan – 6 Dan– upp till Moon Moo Tul

Herrar

4 Kup -1 Kup – upp till Choong Moo Tul

1 Dan – upp till Ge Baek Tul

2 Dan – upp till Juche Tul

3 Dan – upp till Choi Yong Tul

4 Dan – 6 Dan – upp till Moon Moo Tul

Under matcherna fram till final kommer alla deltagarna att utföra ett av domarna valt mönster.

I divisionen för 6-1 Kup (damer) samt 4-1 Kup (herrar) bestäms mönster vid varje match med hänsyn till den deltagare som har lägst grad.

I finalen kommer alla tävlande utföra:

1. Ett valfritt mönster

2. Ett av domarna valt mönster

Samtliga finaler i mönster kommer genomföras på en ring efter det att alla kvalmatcher är genomförda. Inga kvalmatcher i sparring kommer påbörjas innan finalerna i mönster är avgjorda.

Krosstekniker (lägsta ålder 15 år)

Alla deltagare kommer att kvala till huvudkrosstävlingen med en kvalificeringsteknik – Sonkal Taerigi med 2 plankor för damer och 3 plankor för herrar. Endast de utövare som erhåller någon poäng med kvalificeringstekniken kommer att avancera till vidare krosstävling med de resterande teknikerna:

Damer:

Dollyo Chagi – 2 plankor

Yop Chagi – 3 plankor

Herrar:

Ap Joomuk Jirugi – 3 plankor

Dollyo Chagi – 3 plankor

Yop Chagi – 4 plankor

Bandae Dollyo Chagi – 3 plankor

Poängutdelning

För varje hel-krossad planka tilldelas 3 poäng.

För varje halv-krossad planka tilldelas 2 poäng.

Vinner gör utövaren med högst antal poäng efter alla tekniker sammanlagt.

Under krosstävlingen kommer krosställning samt internationellt standardiserade vita plastplankor att användas.

Viktigt!

Med tanke på att den officiella klubbförsäkringen inte gäller i samband med krosstekniker är det mycket viktigt att informera representanter från respektive klubbar att deltagande i denna gren sker helt och hållet på egen risk.

Speciella tekniker (ingen åldersgräns)

Följande tekniker och höjder kommer att tillämpas:

Damer

Twimyo Nopi Ap Cha Busugi – 210 cm

Twimyo Dollyo Chagi – 200 cm

Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi, höjd 70 cm – längd: 160 cm

Herrar

Twimyo Nopi Ap Cha Busugi – 260 cm

Twimyo Dollyo Chagi – 230 cm

Twimyo Bandae Dollyo Chagi – 220 cm

Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi – 210 cm

Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi, höjd 70 cm – längd: 240 cm

För varje träff med rätt teknik på målet, som kommer att vara monterat i en ställning, tilldelas deltagarna 2 poäng. Vinner gör utövaren med högst antal poäng efter alla tekniker sammanlagt.

Vid hoppande sidospark kommer en plastplanka hållas av 2 st. klubbkamrater. För en hel- krossad planka utdelas 2 poäng och för en halv-krossad planka 1 poäng.

Obs! Ingen av pappersbanden som fungerar som ett hinder får rivas under hoppet om poäng skall tilldelas för tekniken.

Finaler

Finaler i krosstekniker samt speciella tekniker kommer att avgöras löpande under tävlingsdagen. Finalerna i mönster kommer samlas i slutet av mönsterdelen av tävlingen. Titelmatcherna i sparring kommer att ingå i en showliknande gala i slutet av tävlingen.

Priser

I grenarna mönster, krosstekniker och speciella tekniker kommer det delas ut priser för 1:a, 2:a och 3:e placering. I sparring erhålls endast pris för 1:a och 2:a placering. Prisutdelning kommer att ske kontinuerligt direkt efter respektive finaler.

Viktigt! Deltagande i prisutdelningar är tillåtet endast i Dobok eller träningsoverall.

Domare

Med tanke på antalet tävlingsgrenar och antalet matcher behövs hjälp av så många domare som möjligt. Vänligen ange klubbdomare på anmälningsblanketten.

Anmälan

Anmäl er till er instruktör. Tävlingsavgiften 250kr skall samtidigt betalas.

Sista anmälningsdatumet är onsdagen den 3 november.

OBS! Alla ändringar görs av klubben.