Sommarläger i Danmark

Anmälan sker på nätet http://www.martialarts.dk/summercamp.asp

Pris: 400 danska kronor
Mat: 150 danska kronor

I Skagen finns det tillgång till Bastu, simhall, TV, Video och så havsbad förstås.

Instruktörer är:
Thomas ”Spider” Hytten – MMA
Kim ”Hardcore” Hovgaard – MMA
Thomas ”Larsonator” Larsen – Muay Thai/Kickboxning
Nicole ”Cobra” Sydbøge – Gladiator (!!!) och Ju-Jitsu Fighting
Carsten André Pedersen, 4 Dan, WTF Taekwondo
Kalle ”TveBak” Hvid – Capoeria
Jim Sindth – 4 Dan, Koryu Uchinadi Kenpo jutsu

Arrangörer är:
El Camp Dictator – Lars Besand
larsbesand@hotmail.com / larsb@mail.stofanet.dk

Christian Graugart ”El Cyco Crazy Webbie Monkey Ninja Stylee Peemp”
christian@graugart.dk