Tider Lupus Challenge

09.00 Samling, bygga ring och läktare
12.00 Invägning
13.30 Regelgenomgång
15.00 Matchstart

Se till att komma i tid!